Op deze site vindt u het aanbod van KopGroep Bibliotheken voor de instellingen en  bibliotheek logoscholen in de gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en Hollands

 

De Nationale voorleesdagen 2017

NVD17 twitter header 865x288

 

     

 Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers

De Nationale Voorleesdagen 2017 vinden plaats van woensdag
25 januari t/m zaterdag 4 februari 2017.

Voor meer informatie, tips, downloads en activiteiten zie VVE,
Nationale Voorleesdagen
.

Aanbod basisonderwijs 2016-2017

Ons traditionele aanbod ‘Doe de Bieb’ wordt met ingang van het schooljaar 2016-2017 losgelaten. In plaats van aanbodgericht willen we meer vraaggericht gaan werken, waarbij leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid centraal staan.foto ddb
We nemen contact op met de scholen om de vragen en wensen ten aanzien van onze dienstverlening te inventariseren.
U kunt naar keuze diensten en producten afnemen. Dit hebben we vorm gegeven in modules.
U kunt inschrijven op een van de modules. In de bijgevoegde matrix vindt u een overzicht.

 Collecties op school

Als u er voor gekozen hebt om samen te werken met de bibliotheek op basis van module Totaal of Extra heeft u al in overleg met de bibliotheekconsulent kunnen aangeven welke themacollecties of schoolbibliotheekcollectie u dit schooljaar wil gebruiken. Dit is een onderdeel van de door u gekozen module.

Heeft u de keuze gemaakt voor de Pas+ module, kunt u met uw KlassePas kosteloos lees- en informatieboeken reserveren; de materialen kunt u dan ophalen in de bibliotheek of jeugdbus. Wilt u dat de afdeling educatie een (thema)collectie samenstelt (ongeveer 30 materialen) en dat deze op school wordt gebracht, dan kost dit 75 euro.


Open Boek  openboek1

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Met een leescoördinator op school is het leesbeleid goed geborgd. De taak van de leescoördinator is er op gericht om meer eenheid in het leesonderwijs te brengen.
KopGroep Bibliotheken organiseert ook dit schooljaar een cursus Open Boek, door gecertificeerd opleider Nicolien de Pater.
De geplande data zijn: woensdagmiddag 1 februari, 8 maart,
19 april, 17 mei en voor de afsluitende bijeenkomst 7 juni 2017.

U kunt zich opgeven of meer informatie vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk Leescoördinatoren

Er gebeurt al heel veel als het gaat om leesbevordering en boekpromotie, maar leescoördinatoren van verschillende scholen weten het vaak niet van elkaar. Wij nemen graag de organisatie op ons voor een overleg, waarbij we de informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen, hetzij offline, hetzij online of een combinatie hiervan. Misschien heeft u ook ideeën hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Het doel van een bijeenkomst is kennisdeling en het intensiveren van de contacten tussen scholen onderling en bibliotheek. In Schagen is in januari een eerste bijeenkomst geweest.
Lees meer...

 
Begeleiding spreekbeurten-werkstukken

Start in het nieuwe schooljaar is op woensdagmiddag 21 september. Locatie: School 7, Keizersgracht 94, Den Helder.
De tijd is aangepast: Van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Eerste hulp bij….werkstuk, spreekbeurt, boekbespreking. cq5dam web 384 614
Het valt voor veel kinderen niet mee om een werkstuk te maken of een spreekbeurt of boekbespreking voor te bereiden. Daarom biedt KopGroep Bibliotheken eerste hulp!

Wat is eerste hulp?
Kinderen kunnen natuurlijk raad vragen op school of aan hun ouders. Maar ook de bibliotheek kan leerlingen ondersteunen. Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur terecht in de centrale bibliotheek van Den Helder met vragen over het maken van werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen. Er is die middag een deskundige bibliotheekmedewerker aanwezig die de kinderen begeleidt bij het zoeken naar informatie en helpt met de schoolopdracht. In de bibliotheek zijn laptops beschikbaar waarop de kinderen kunnen werken met Internet, Word en PowerPoint.